Aditivum do Bionafty (Biodieselu)

Aditivum do Bionafty (Biodieselu)

MATHY®-BD obsahuje činidla pro ochranu proti horším vlastnostem bionafty, fritovacího oleje apod. Zabrání spolehlivě vytváření nápečků na vstřikovačích a usazenin v palivu při dlouhodobějším odstavení vozidla.

MATHY®-BD je možno použít u všech typů dieslových katalyzátorů a filtrů. Slouží k předcházení poškození vstřikovačů a následným drahým opravám. MATHY®-BD stabilizuje biodiesel a zlepšuje jeho vlastnosti zvláště v zimním období.

MATHY®-BD působí proti vytváření usazenin v nádrži a zabraňuje tím následné mikrobiologické kontaminaci paliva.

Přednosti v přehledu

 • Čistí celkový naftový systém
 • Chrání proti opotřebení a vnitřní korozi
 • Zlepšuje startování
 • Zvýšuje provozní spolehlivost
 • Zvýšuje mazací schopnosti
 • Zabraňuje vytváření bio-usazenin v nádrži

Oblasti použití

 • Ochrana proti negativním vlastnostem alternativních biopaliv (bionafta, fritovací olej)
 • Udržuje kvalitu paliva při dlouhodobých odstávkách vozidla
 • Zabraňuje škodám na vstřikovačích, které jsou u alternativních biopaliv časté
 • Lze použít se všemi moderními katalyzátory a filtry

Dávkování

Obsah balení (250 ml) stačí pro 60 litrů bionafty.

Použití

Obsah jednoho balení MATHY®-BD (250 ml) přidat do paliva (před tankováním) a dotankovat do plna.
Pro udržení čistoty vstřikovačů a ochrany proti vnitřní korozi přidejte každých 3.000 km jednu dávku (250ml / 60 litrů). Při akutních problémech přidávejte jednu dávku MATHY®-BD (250ml/60 litrů) při každém tankování po dobu 3.000 km
Upozornění: Nepřidávejte aditivum do téměř prázdné nádrže bez následného dotankování do plna.

Méně technických problémů

 • Zlepšuje startování zvláště v zimním období a snižuje klasické dieslové klapání.
 • Zabraňuje vytváření kalů v palivu, které mohou způsobovat ucpávání trysek nebo filtru.

  MATHY®-BD
  Aditivum do bionafty

  od 392 CZK vč. DPH