Výkon navíc pro paliva

Udržujte palivový systém v čistotě!

Na základě plánu EU musí podíl biosložek ve všech palivech dosáhnout do roku 2020 10%. Cílem EU je redukovat emise CO2, pročež se sází stále více na biopaliva.

MATHY® vyvinulo pro každý druh paliva speciální činidla (sadu aditiv), která zajistí, že spalovací proces proběhne co možná nejoptimálněji. Tím je spalování ideální a produkuje minimum emisí.

  • MATHY®-BE pro Benzín (ideální také pro tankování E10)
  • MATHY®-D pro Diesel
  • MATHY®-BD pro Bio-Diesel

Optimální spalování vede k tomu, že směs beze zbytku shoří, což zabrání tvoření usazenin a nečistot v celém palivovém systému.

Díky tomu je zaručena bezproblémová funkčnost palivového systému, což zase v nejvyšší míře zajistí jeho efektivitu a tím také nejmenší možnou spotřebu.

Vedle optimalizace spalování zlepšují MATHY® aditiva všeobecnou stabilitu paliva a tím zajistí dobré startování i po dlouhých odstávkách vozidla.

Palivo optimalizované aditivy MATHY® zlepšuje spalování a startování. Jeho pozitivní vliv spočívá v tom, že se do motorového oleje nedostávají usazeniny a nespáléné palivo a tím se nesnižuje jeho kvalita.