Jednoduché použití

Použití

Dávkování

  • minimálně 10% celkové olejové náplně při běžném použití vozidla (doporučujeme 20%)
  • minimálně 20% celkové olejové náplně pro sportovní nebo závodní účely, při vysoké zátěži, tažení přívěsu, u motocyklů, turbo nebo kompresorových motorů (podle použití a zátěže doporučujeme 20-30%)
  • pro čistící fázi: 10% celkového množství olejové náplně

Návod k použití

Pro motory vozidel a strojů s více než 20.000 km evtl. 300 motohodinami:

500 km evtl. 8 provozních hodin před následující výměnou oleje a filtru přidejte 10% MATHY®-M celkové olejové náplně

POZOR: Motor nesmí mít nad míru oleje!

Potom proveďte úplnou výměnu oleje vč 10% (evtl. 20%) podílem MATHY®-M. Určitě vyměňte i olejový filtr. Olej použijte výrobcem doporučený. Další výměnu oleje proveďte v obvyklém termínu po ujetí 10.000-20.000 km.

Při následující výměně oleje opět přidejte 10% (evtl. 20%) MATHY®-M. Po kompletním přechodu na MATHY®-M můžete prodloužit interval výměny oleje až na 120.000 km (testováno 320.000 km bez známky opotřebení) nebo 3 roky. Kontrolu stavu oleje a ostatní servisní úkony provádějte ve výrobcem doporučených intervalech.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud jezdíte výlučně krátké trasy každý den (do 20km jedna jízda) anebo používáte alternativní pohony, může to kvalitu oleje negativně ovlivnit. Proto je nutné olej pravidelně kontrolovat a v případě pochybností olej předčasně vyměnit. Naše doporučení je po ujetí cca 40.000 - 60.000 km.