Pro perfektně jdoucí řazení

Perfektní řazení

Převodovka je v hnacím ústrojí jeden z nejdůležitějších komponentů. Každý ze zvolených rychlostních stupňů je zodpovědný za sílu přicházející na hnací kola.

Převodovka musí za jízdy absolvovat tisíce úkonů řazení. Za celý život předovky jich jsou miliony.

Převodovka, pokud nefuguje jak má, může být největším „žroutem“ energie ve vozidle a to může vést k vyšší spotřebě paliva.
Není-li převodovka správně mazaná, vytvořilo se příliž mnoho usazenin díky opotřebení, potom je zapotřebí mnohem větší síla k řazení jednotlivých stupňů a více energie potřebují i točící se hřídele. Výsledkem je méně výkonu na hnací nápravě.

S MATHY®-T pro převodovky a diferenciály stejně tak i s S MATHY®-TA pro automatické převodovky a hydraulické systémy se postaráte o vždy perfektní řazení a co nejnižší ztráty v převodovce.

Oba produkty se vyznačují perfektním mázáním s minimálními ztrátami a lehce jdoucím řazením. Snížené tření na minimum téměř vyloučí opotřebení evtl. drahé opravy.

S MATHY®-T a MATHY®-TA je vždy perfektní mázání garantováno!