Jednoduché použití

MATHY®-T pro převodovky, diferenciály a hypoidní oleje

Oblast použití

 • ● oleje na minerální, polosyntetické a plně syntetické bázi, třídy SAE 75-140
 • ● normální i vysoce legované převodovky a hypoidní oleje
 • ● ke zlepšení záběhu
 • ● při vysokém zatížení a teplotách
 • ● při hlučnosti převodovky
 • ● ochrana proti vnitřní korozi při dlouhých odstávkách

Zamezení technickým problémům

 • ● zmenšuje opotřebení ložisek / ozubených kol
 • ● zmenšuje opotřebení na úhlových soukolí
 • ● snižuje vibrace v převodovce a v diferenciálu
 • ● snižuje třecí síly při řazení

Dávkování

 • ● minimálně 20% celkového množství převodového oleje
 • ● u vozidel nad 100.000 km je nutné nejdříve vypláchnout převodovku převodovým olejem s 10% podílem MATHY®-T po dobu 1.000 km, následně přidat olej vyměnit s 20% podílem MATHY®-T
 • ● 50% MATHY®-T při závažných problémech s převodovkou / diferenciálem

Použití

 • ● do převodovky nových vozidel přidat minimálně 20% MATHY®-T celkového objemu oleje převodovky
 • ● do převodovky u vozidel se 100.000 km a více přidat olej s 10% MATHY®-T po dobu 1.000 km pro výplach, po té olej opět vyměnit s obsahem 20% MATHY®-T.
 • ● olejový filtr je nutné vyměňovat podle předpisu výrobce vozidla a doplnit stav ochybějícího oleje
 • ● po přechodu na MATHY®-T můžete prodloužit servisní interval výměny převodového oleje 5x
 • ● MATHY®-T lze míchat se všemi minerálními, polosyntetickými a plně syntetickými oleji třídy SAE 75 až 140 a se všemi hypoidními oleji

MATHY®-TA pro automatické převodovky a hydraulické systémy

Oblast použití

 • ● v ATF olejích manuálních převodovek (např. Mercedes Benz)
 • ● hydraulické oleje na minerální bázi
 • ● automatické převodovky
 • ● posilovače řízení
 • ● hydraulické systémy v užitkových strojích

Řešení technických problémů

 • ● zabraňuje opotřebení ozubených kol a ložisek
 • ● zabraňuje opotřebení úhlových převodů
 • ● snižuje vibrace a nadměrné namáhání ložisek
 • ● snižuje síly potřebné k řazení
 • ● zlepšuje odvádění tepla

Dávkování

 • ● 10% celkového množství převodového oleje
 • ● u vozidel nad 100.000 km je nutné nejdříve vypláchnout převodovku převodovým olejem s 10% podílem MATHY®-TA po dobu 1.000 km, následně přidat olej vyměnit s 10% podílem MATHY®-TA

Dávkování

 • ● do převodovky nových vozidel přidat minimálně 10% MATHY®-TA celkového objemu oleje převodovky
 • ● do převodovky u vozidel se 100.000 km a více přidat olej s 10% MATHY®-TA po dobu 1.000 km pro výplach, po té olej opět vyměnit s obsahem 10% MATHY®-T.
 • ● olejový filtr je nutné vyměňovat podle předpisu výrobce vozidla a doplnit stav ochybějícího oleje
 • ● po přechodu na MATHY®-TA můžete prodloužit servisní interval výměny převodového oleje 3x
 • ● u posilovače řízení přidejte maximálně 10% MATHY®-TA
 • Mechanické převodovky, které mají v převodovce ATF oleje
  Tyto převodovky se často používají u Mercedes Benz. Je možné použít 20% MATHY®-TA u vozidel do 100.000 km. Vozidla s více než 100.000 km je třeba provést čistící fázi s 10% MATHY®-TA po dobu 1.000 km a po té provést výměnu oleje s 20% MATHY®-TA. Servisní interval výměny převodového oleje je možné prodloužit až 3x.